11 C
Wrocław
niedziela, 22.10.2017 -
Strona główna Terminarz

Terminarz

SIERPIEŃ 2017

21.08 PN *Konferencja dla dyrektorów szkół katolickich org. przez RSK, Częstochowa (s. I. Filipczak, s. K. Niemiec)
24.08 CZ *Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego (s. K. Niemiec, s. A. Stężowska, p. D. Kuźniewska)
25.08 PT *Egzaminy poprawkowe z chemii, godz. 9.00 (p. M. Wróblewska, p. J. Leszczyńska – Kazuro, s. I. Filipczak) i z j. hiszpańskiego, godz. 9.00 (M. Suarez – Rueda, H. Kastelik, s. K. Niemiec)
28.08 PN *10.30 Spotkanie z krawcową – pobieranie miary na mundurki dla uczennic (dla osób, które nie mogły być w czerwcu), gabinet biologiczny II p. (odp. s. K. Niemiec)
28.08 PN *10.30 – 12.00 – możliwość zakupu mundurków codziennych dla uczniów przyjętych do klas pierwszych liceum (odp. s. K. Niemiec, s. M. Tomaszewska, s. K. Pyza)
29.08 WT *Spotkanie wychowawców, godz. 9.00, pokój nauczycielski
29.08 WT *Termin przesłania przez nauczycieli do dyrektora „Szczegółowych zasad oceniania na przedmiocie” na rok szkolny 2017/2018 (jeśli się zmieniły) oraz „Szczegółowych wymagań edukacyjnych” na rok szkolny 2017/2018 (jeśli się u kogoś zmieniają klasy)
30.08 ŚR *Konferencja plenarna RP, godz. 9.00, gabinet polonistyczny 2 / Szkolenie wstępne BHP dla wszystkich nowozatrudnionych nauczycieli i pracowników (odp. p. T. Herman)
31.08 CZ *Spotkanie pracowników administracji i obsługi, godz. 9.00, gabinet polonistyczny 2

WRZESIEŃ 2017

1. PT *Konferencja dokształceniowa RP, godz. 10.00 (cały dzień), gabinet polonistyczny 2 (p. Mariola Kujańska, p. Justyna Kokot)
3.09 ND *Przyjazd do internatu i zakwaterowanie od godz. 14.00 (odp. s. A. Pyza, s. K. Duraj)
3.09 ND *Zebranie dla WSZYSTKICH RODZICÓW internistek w auli szkolnej, godz. 17.00 (odp. s. A. Pyza, s. K. Duraj)
4.09 PN PN Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (LO+GIM): 10.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim (odp. ks. Arkadiusz) / 11.15 – Spotkanie w auli szkolnej dla Liceum i Gimnazjum / Spotkanie z wychowawcami w klasach
7.09 CZ *Spotkanie dla uczniów kl. 3LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 14.45, gabinet polonistyczny 2 (odp. s. I. Filipczak)
10–16.09 *VII Tydzień Wychowania
11.09 PN *Inauguracja roku szkolnego z ks. abp Józefem Kupnym – Msza Święta w Katedrze, godz. 10.00 (wyjście o godz. 9.30 i powrót do szkoły po uroczystości)
11.09 PN *Wizyta gości z Fryburga, godz. 10.00 (odp. p. W. Milewska + wybrani uczniowie)
13.09 ŚR *ZEBRANIE RODZICÓW (s. I. Filipczak, wychowawcy klas) / 17.00 – spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej / spotkania z wychowawcami w klasach
14.09 CZ *Spotkanie dla uczniów kl. 3LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 14.45, gabinet polonistyczny 2 (odp. s. I. Filipczak)
15.09 PT *Apel z okazji Święta Patronalnego Młodzieży (św. Stanisława Kostki), poświęcenie podręczników (odp. ks. Arkadiusz)
19.09 WT *Imieniny wychowawcy klasy IIIGB s. M. Tomaszewskiej, kl. IIIGB, 1 – 3 lekcja, gabinet biologiczny, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
22.09 PT *Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych
25.09 PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 21.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
26.09 WT * XVII Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie, kl. 3 LO (odp. p. D. Kuźniewska, s. K. Niemiec)
26.09 WT *Możliwość zorganizowania klasowego wyjazdu integracyjnego (odp. wychowawcy klas)
29.09 PT *Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet polski 2 (min. „Wnioski z analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego i maturalnego”)
29.09 PT *Przekazanie tematów projektów gimnazjalnych (odp. wszyscy nauczyciele uczący w klasach IIGIM, s. K. Niemiec)
29.09 PT *Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych (kl. 3LO)
29.09 PT *Upływa termin składania deklaracji zdawanego języka obcego na Egzaminie Gimnazjalnym (kl. III GIM)

PAŹDZIERNIK 2017

4.10 ŚR *Spotkanie dla koordynatorów projektu Erasmus +, Warszawa (p. D. Kuźniewska)
5.10 CZ *Konferencja z OKE dot. Egzaminu Gimnazjalnego, godz. 10.00 (s. K. Niemiec)
6.10 PT *Msza Święta w intencji nauczycieli i pracowników szkoły (pierwszy piątek miesiąca) w Kościele Uniwersyteckim, godz. 7.30 (odp. ks. Arkadiusz)
10.10 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy *Wyjście grupy 2LOR i 3LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
13.10 PT *Na apelu porannym gościmy Siostry Urszulanki z Tajlandii i Chin
13.10 PT *Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej: godz. 12.15 – spotkanie w auli, część artystyczna s. Jana + koło teatralne / życzenia: samorządy uczniowskie LO i GIM (odp. opiekunowie SU) / poczęstunek (Nauczyciele, Pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców)
13.10 PT Lekcja muzealna dla nauczycieli innych szkół , godz. 17.00 (odp. s. Daria Klich)
16.10 PN *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język francuski, godz. 11.45
16.10 PN Dzień czekolady (odp. SULO i s. K. Niemiec)
17.10 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
18.10 ŚR *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok humanistyczny, godz. 11.45, uczelnia
18.10 ŚR *Czuwanie przed uroczystością św. Urszuli, godz. 17.00 (odp. s. Jana i katecheci)
19.10 CZ *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok matematyczno – fizyczny, godz. 11.45, uczelnia
19.10 CZ *Próba przyrzeczenia kl. 1ab LO i sztandar, godz. 13.50 (odp. nauczyciele mający 7 lekcję z tymi klasami)
20.10 PT *KONCERT ZESPOŁU „40 SYNÓW I 30 WNUKÓW JEŻDŻĄCYCH NA 70 OŚLĘTACH”, aula szkolna, godz. 16.00 (odp. p. R. Ruszczak, p. P. Sołodyna)
20.10 PT *Filharmonia Wrocławska „Jose Torres i Havana Dreams symfonicznie”, godz. 11.30 (odp. p. M. Wróblewska)
20.10 PT *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok przyrodniczy, godz. 11.45, uczelnia
21.10 SB *Święto Patronalne Szkoły – św. Urszuli (odpracowujemy dzień 2 listopada): 10.00 -Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim / spotkanie w auli szkolnej, przemówienia, przedstawienie kl. 2 LO i p. A. Tracz – Molasy /spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach / poczęstunek w refektarzu zakonnym (nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców, zaproszeni goście)
24.10 WT *Konferencja z OKE dotycząca Egzaminu Maturalnego, godz. 10.00 (s. K. Niemiec)
26.10 CZ *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język niemiecki, godz. 11.45