8 C
Wrocław
piątek, 27.04.2018 -
Strona główna Terminarz

Terminarz

SIERPIEŃ 2017

21.08 PN *Konferencja dla dyrektorów szkół katolickich org. przez RSK, Częstochowa (s. I. Filipczak, s. K. Niemiec)
24.08 CZ *Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego (s. K. Niemiec, s. A. Stężowska, p. D. Kuźniewska)
25.08 PT *Egzaminy poprawkowe z chemii, godz. 9.00 (p. M. Wróblewska, p. J. Leszczyńska – Kazuro, s. I. Filipczak) i z j. hiszpańskiego, godz. 9.00 (M. Suarez – Rueda, H. Kastelik, s. K. Niemiec)
28.08 PN *10.30 Spotkanie z krawcową – pobieranie miary na mundurki dla uczennic (dla osób, które nie mogły być w czerwcu), gabinet biologiczny II p. (odp. s. K. Niemiec)
28.08 PN *10.30 – 12.00 – możliwość zakupu mundurków codziennych dla uczniów przyjętych do klas pierwszych liceum (odp. s. K. Niemiec, s. M. Tomaszewska, s. K. Pyza)
29.08 WT *Spotkanie wychowawców, godz. 9.00, pokój nauczycielski
29.08 WT *Termin przesłania przez nauczycieli do dyrektora „Szczegółowych zasad oceniania na przedmiocie” na rok szkolny 2017/2018 (jeśli się zmieniły) oraz „Szczegółowych wymagań edukacyjnych” na rok szkolny 2017/2018 (jeśli się u kogoś zmieniają klasy)
30.08 ŚR *Konferencja plenarna RP, godz. 9.00, gabinet polonistyczny 2 / Szkolenie wstępne BHP dla wszystkich nowozatrudnionych nauczycieli i pracowników (odp. p. T. Herman)
31.08 CZ *Spotkanie pracowników administracji i obsługi, godz. 9.00, gabinet polonistyczny 2

WRZESIEŃ 2017

1. PT *Konferencja dokształceniowa RP, godz. 10.00 (cały dzień), gabinet polonistyczny 2 (p. Mariola Kujańska, p. Justyna Kokot)
3.09 ND *Przyjazd do internatu i zakwaterowanie od godz. 14.00 (odp. s. A. Pyza, s. K. Duraj)
3.09 ND *Zebranie dla WSZYSTKICH RODZICÓW internistek w auli szkolnej, godz. 17.00 (odp. s. A. Pyza, s. K. Duraj)
4.09 PN PN Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (LO+GIM): 10.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim (odp. ks. Arkadiusz) / 11.15 – Spotkanie w auli szkolnej dla Liceum i Gimnazjum / Spotkanie z wychowawcami w klasach
7.09 CZ *Spotkanie dla uczniów kl. 3LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 14.45, gabinet polonistyczny 2 (odp. s. I. Filipczak)
10–16.09 *VII Tydzień Wychowania
11.09 PN *Inauguracja roku szkolnego z ks. abp Józefem Kupnym – Msza Święta w Katedrze, godz. 10.00 (wyjście o godz. 9.30 i powrót do szkoły po uroczystości)
11.09 PN *Wizyta gości z Fryburga, godz. 10.00 (odp. p. W. Milewska + wybrani uczniowie)
13.09 ŚR *ZEBRANIE RODZICÓW (s. I. Filipczak, wychowawcy klas) / 17.00 – spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej / spotkania z wychowawcami w klasach
14.09 CZ *Spotkanie dla uczniów kl. 3LO dotyczące egzaminu maturalnego, godz. 14.45, gabinet polonistyczny 2 (odp. s. I. Filipczak)
15.09 PT *Apel z okazji Święta Patronalnego Młodzieży (św. Stanisława Kostki), poświęcenie podręczników (odp. ks. Arkadiusz)
19.09 WT *Imieniny wychowawcy klasy IIIGB s. M. Tomaszewskiej, kl. IIIGB, 1 – 3 lekcja, gabinet biologiczny, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
22.09 PT *Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych
25.09 PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 21.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
26.09 WT * XVII Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie, kl. 3 LO (odp. p. D. Kuźniewska, s. K. Niemiec)
26.09 WT *Możliwość zorganizowania klasowego wyjazdu integracyjnego (odp. wychowawcy klas)
29.09 PT *Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet polski 2 (min. „Wnioski z analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego i maturalnego”)
29.09 PT *Przekazanie tematów projektów gimnazjalnych (odp. wszyscy nauczyciele uczący w klasach IIGIM, s. K. Niemiec)
29.09 PT *Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych (kl. 3LO)
29.09 PT *Upływa termin składania deklaracji zdawanego języka obcego na Egzaminie Gimnazjalnym (kl. III GIM)

PAŹDZIERNIK 2017

4.10 ŚR *Spotkanie dla koordynatorów projektu Erasmus +, Warszawa (p. D. Kuźniewska)
5.10 CZ *Konferencja z OKE dot. Egzaminu Gimnazjalnego, godz. 10.00 (s. K. Niemiec)
6.10 PT *Msza Święta w intencji nauczycieli i pracowników szkoły (pierwszy piątek miesiąca) w Kościele Uniwersyteckim, godz. 7.30 (odp. ks. Arkadiusz)
10.10 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy *Wyjście grupy 2LOR i 3LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
13.10 PT *Na apelu porannym gościmy Siostry Urszulanki z Tajlandii i Chin
13.10 PT *Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej: godz. 12.15 – spotkanie w auli, część artystyczna s. Jana + koło teatralne / życzenia: samorządy uczniowskie LO i GIM (odp. opiekunowie SU) / poczęstunek (Nauczyciele, Pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców)
13.10 PT Lekcja muzealna dla nauczycieli innych szkół , godz. 17.00 (odp. s. Daria Klich)
16.10 PN *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język francuski, godz. 11.45
16.10 PN Dzień czekolady (odp. SULO i s. K. Niemiec)
17.10 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
18.10 ŚR *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok humanistyczny, godz. 11.45, uczelnia
18.10 ŚR *Czuwanie przed uroczystością św. Urszuli, godz. 17.00 (odp. s. Jana i katecheci)
19.10 CZ *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok matematyczno – fizyczny, godz. 11.45, uczelnia
19.10 CZ *Próba przyrzeczenia kl. 1ab LO i sztandar, godz. 13.50 (odp. nauczyciele mający 7 lekcję z tymi klasami)
20.10 PT *KONCERT ZESPOŁU „40 SYNÓW I 30 WNUKÓW JEŻDŻĄCYCH NA 70 OŚLĘTACH”, aula szkolna, godz. 16.00 (odp. p. R. Ruszczak, p. P. Sołodyna)
20.10 PT *Filharmonia Wrocławska „Jose Torres i Havana Dreams symfonicznie”, godz. 11.30 (odp. p. M. Wróblewska)
20.10 PT *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok przyrodniczy, godz. 11.45, uczelnia
21.10 SB *Święto Patronalne Szkoły – św. Urszuli (odpracowujemy dzień 2 listopada): 10.00 -Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim / spotkanie w auli szkolnej, przemówienia, przedstawienie kl. 2 LO i p. A. Tracz – Molasy /spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach / poczęstunek w refektarzu zakonnym (nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele Rady Rodziców, zaproszeni goście)
24.10 WT *Konferencja z OKE dotycząca Egzaminu Maturalnego, godz. 10.00 (s. K. Niemiec)
26.10 CZ *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język niemiecki, godz. 11.45

LISTOPAD 2017

1.11 ŚR *Dzień ustawowo wolny od pracy
2.11 CZ *Dzień odpracowany 21 października
3.11 PT *Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów (z dni dyr.)
6.11 PN *Konkurs „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język angielski, godz. 10.00
7.11 WT *Konkurs „Olimpus z matematyki”, godz. 12.40 (odp. p. D. Witrykus)
7.11 WT Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
7.11 WT Wyjście kl. IIGB do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
8.11 ŚR *Olimpiada Ekonomiczna, godz. 9.00 (odp. p. M. Krakowska)
9.11 CZ *Apel w auli, godz. 7.45 (odp. p. A. Wasilewski)
9.11 CZ *Konkurs „Olimpus z chemii” (odp. p. M. Wróblewska)
9.11 CZ *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na IIp.
10.11 PT *Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości (odp. s. A. Stężowska)
10.11 PT *Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet polski 2
10.11 PT * Spotkanie nauczycieli uczących w kl. 2LO (MD), godz. 16.00, gabinet P2 / *ZEBRANIE RODZICÓW LO i GIM (wychowawcy, wszyscy nauczyciele): godz. 17.00 – spotkanie z wychowawcami w klasach / godz. 17.45 – konsultacje z nauczycielami przedmiotów
11.11 SB *Parada Niepodległości (odp. p. A. Dubaj)
15-18.11 *Wyjazd do Niemiec na spotkanie koordynatorów Erasmus + (p. D. Kuźniewska, p. A. Markowska)
16-18.11 *Spotkanie Samorządów Liceów Urszulańskich (odp. s. K. Niemiec)
17.11 ŚR *Etap powiatowy konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – blok Matematyczno – Fizyczny
19.11 ND Wyjście nauczycieli i pracowników szkoły do Teatru Muzycznego Capitol, godz. 19.00
21-24.11 *Próbny Egzamin Maturalny (wg. oddzielnego harmonogramu)
21.11 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
27.11 PN *Na apelu porannym w auli (godz. 7.50) gościmy Siostry Urszulanki z Indonezji: s. Agathę, s. Litę i s. Tari
27.11 PN Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 21.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy)

Ponadto w listopadzie:

*Spotkanie prawnicze z cyklu „Iskra w szkole. Jednostka w systemie społecznym” (odp. p. A. Tracz – Molasy)
*Czuwanie za zmarłych (odp. SU i p. P. Sołodyna)

1.12 PT *XII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Moją ojczyzną Polska jest …”, godz. 11.40 (odp. p. A. Dubaj)
4.12 PN *Etap powiatowy konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język niemiecki
5-7.12 WT-CZW *Próbny Egzamin Gimnazjalny (wg. oddzielnego harmonogramu)
6.12 ŚR *Św. Mikołaj w szkole, aula, godz. 12.15, (odp. SU i opiekunowie)
6.12 ŚR *Spotkanie ze św. Mikołajem (odp. kl. IIGA i p. P. Sołodyna) dla dzieci nauczycieli, pracowników ZSU i rodzeństwa uczniów, aula, godz. 17.00 (przedstawienie dla dzieci IIIGA, odp. s. A. Stężowska)
6.12 ŚR *Kiermasz charytatywny (odp. SU i opiekunowie)
8.12 PT *Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)
10.12 ND *Adwentowy dzień skupienia dla nauczycieli i pracowników, godz. 14.00 – 19.00 (odp. s. Jana)
11.12 PN *Roraty szkolne w Kościele Uniwersyteckim, godz. 8.00 (odp. ks. Arkadiusz)
12.12 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
12.12 WT *Wyjście grupy 2LOR i 3LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
12.12 WT *Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (odp. p. A. Dubaj)
14.12 CZ *Termin złożenia sprawozdań indywidualnych z pracy w pierwszym półroczu (wszyscy nauczyciele)
15.12 PT *Zakończenie klasyfikacji, wystawienie ocen śródrocznych (odp. nauczyciele)
15.12 PT *Etap powiatowy konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język angielski
18.12 PN *Wyjście do ZOL Sióstr Boromeuszek (odp. p. D. Witrykus)
19.12 WT *Wigilia w internacie, Msza Św. godz. 17.00 (odp. ks. Arkadiusz) (odp. wychowawczynie w internacie)
20.12 ŚR ŚR*Wieczór filmowy „Cztery pokoje”, godz. 16.00 – 20.00 (odp. SU i opiekunowie)
21.12 CZ *Konferencja klasyfikacyjna RP, godz. 15.40, gab. polonistyczny 2
22.12 PT *Życzenia świąteczne i wigilie klasowe (obowiązują galowe mundurki, nie ma w tym dniu lekcji) – od 8.30 – wigilie w klasach LO i GIM (odp. wychowawcy) / 11.15 – spotkanie LO i GIM w auli szkolnej, przedstawienie (odp. s. Jana i koło teatralne) / ok. 12.00 – obiad dla internatu / *ok. 12.00 – składanie sobie życzeń świątecznych przez nauczycieli i pracowników ZSU (sala gimnastyczna)
23.12 SB *godz. 10.00 – 12.00 – spotkanie ze św. Mikołajem w Caritas oraz wydawanie paczek świątecznych dla ubogich (odp. s. Jana, s. Klara i chętni uczniowie)
24.12 ND *godz. 10.00 – 12.00 – wigilia dla bezdomnych z Caritas na Placu Solnym (odp. s. Monika, s. Agata, s. Jana i chętni uczniowie)23 grudnia – 01 stycznia – PRZERWA ŚWIĄTECZNA2 STYCZNIA – WTOREK – po świętach zajęcia we wszystkich klasach rozpoczynają się godz. 10.50

STYCZEŃ 2018

2.01 WT *Rozpoczęcie lekcji wg planu na II półrocze – Zajęcia we wszystkich klasach rozpoczynają się od godz. 10.50.
2.01 WT *Konferencja plenarna RP, godz. 8.00,gab. polonistyczny
4.01 CZ *Kolęda w szkole, godz. 8.55 (odp. ks. Arkadiusz)
4.01 CZ *Kolęda w internacie, godz. 19.00 (ks. Arkadiusz)
7.01 ND *Wspólne kolędowanie(odp. s. Jana): nauczyciele, rodzice, uczniowie klas LO i GIM – Msza Św. w kościele na dole o godz. 16.00, spotkanie w auli szkolnej, poczęstunek
9.01 WT *Wyjście kl. IIGB do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
9.01 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
9.01 WT *Lekcja otwarta w kl. 1bLO – debata o charakterze interdyscyplinarnym – 3 i 4 lekcja (odp. J. Dobiech)
11.01 CZ *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na IIp.
12.01 PT *Finał konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język niemiecki (część pisemna)
12.01 PT *Filharmonia Wrocławska „Tańce symfoniczne”, godz. 11.30(odp. p. M. Wróblewska)

13 – 28 stycznia – Ferie zimowe
20 stycznia *Spotkanie międzynarodowe sióstr urszulanek we Wrocławiu (pomoc: wybrani uczniowie)
20 – 27 stycznia *Rekolekcje na nartach „URSZULA-SKI” (s. J. Krogul, s. A. Stężowska)

29.01 PN *Rozpoczęcie zajęć po feriach wg planu
30.01 WT *Imieniny wychowawcy klasy 3LOp. D. Kuźniewskiej, kl. 3LO, 4 – 6 lekcja / 10.50 – Msza św.(odp. ks. Arkadiusz)
31.01 ŚR *Wyjście do opery na spektakl baletowy „Anna Karenina”, godz. 19.00 (odp. J. Dobiech)

LUTY 2018

2.02 PT *Konferencja RP, godz. 13.45, gabinet polonistyczny 2, min. „Wnioski z analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego i maturalnego”.
2.02 PT *Finał konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język angielski (część pisemna)
3.02 SB *Studniówka kl. 3LO (odp. p. D. Kuźniewska), Msza Św. o godz. 18.00 w szkolnym kościele (ks. Arkadiusz)
03-10.02 *Wyjazd uczniów do Hiszpanii (odp. H. Kastelik, M. Suarez – Rueda)
6.02 WT *I etap konkursu „Wpisani w przyrodę”, godz. 9.00 (odp. M. Wróblewska)
6.02 WT *Imieniny wychowawcy klasy IIIGA s. A. Stężowskiej, kl. IIIGA, 1 – 3 lekcja, gabinet historyczny, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
6.02 WT *Wyjście grupy 2LOR i 3LOR do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
7.02 ŚR *Wyjście klasy IIIGA na zajęcia profilaktyczne, godz. 7.50 (odp. A. Goździewicz)*
7.02 ŚR *Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
8.02 CZ *Bal karnawałowy, godz. 16.30 – 21.00 (odp. SU GIM i SU LO)
9.02 PT *Imieniny s. Joanny Łątki i s. Zuzanny Filipczak – Msza Święta w kościele szkolnym, godz. 11.00 (odp. ks. Arkadiusz) / spotkanie w auli szkolnej i poczęstunek
10.02 SB *Finał konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – matematyka
10.02 SB *Półmetek klasy 2LO, godz. 18.00 – 23.00 (odp. A. Tracz – Molasy)
10-11.02 SB-NDZ *Etap okręgowy olimpiady geograficznej (odp. M. Krakowska)12.02 12.02 PN *Wybory przewodniczącego SU LO (odp. s. K. Niemiec)
12.02 PN *Uroczyste rozpoczęcie projektu „Camino”, godz. 10.00 (odp. A. Dubaj)
13.02 WT *Walentynki (odp. SU GIM i LO)
13.02 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
13.02 WT *Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, godz. 8.50, gab. G1 (odp. J. Otlewska, R. Ruszczak)
14.02 ŚR *Środa popielcowa: Msza św. o godz. 7.30 w kościele Uniwersyteckim (odp. ks. Arkadiusz) – pierwsza lekcja rozpocznie się ok. godz. 8.15
14.02 ŚR *Wyjście klasy IIIGB na zajęcia profilaktyczne, godz. 7.50 (odp. T. Herman)*
15.02 CZ *Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, godz. 15.40, gab. informatyczny (G. Bieganowski)
18.02 ND Wyjście do opery na spektakl „Kopciuszek”, godz. 18.00 (odp. J. Dobiech)
20.02 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
20.02 WT *Spotkanie z prof. Kaliszem poświęcone zagadnieniom prawa, godz. 12.00 (odp. A. Tracz – Molasy)
21.02 ŚR *Wyjście klasy IIIGC na zajęcia profilaktyczne, godz. 7.50 (odp. A. Tracz – Molasy)*
21.02 ŚR *Finał konkursu „Wpisani w przyrodę”, godz. 12.00 (odp. M. Wróblewska)
23.02 PT *Apel o harcerstwie (odp. s. M. Tomaszewska)
23.02 PT *Finał konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język niemiecki (część ustna)
24.02 SB *Finał konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – fizyka
26.02 PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 21.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
28.02 ŚR *Wyjście klasy IIGB na zajęcia profilaktyczne, godz. 7.50 (odp. A. Markowska)*
*Zajęcia profilaktyczne będą się odbywały w Centrum Klubowym „Miejscówka”, ul. Prusa 32. Uczniowie wracają z zajęć pod opieką p. R. Ruszczaka ok. godz. 10.10

MARZEC 2018

 • 4-10.03 *Wyjazd grupy uczniów do Niemiec w ramach Erasmus + (p. J. Kwiatkowska, p. J. Kędziora)
  5.03 PN *Spotkanie na temat procedur Egzaminu Gimnazjalnego, IIIGA – 7 lekcja (odp. s. K. Niemiec)
  5.03 PN *Finał konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – język angielski (część ustna)
  6-8.03 WT-CZ *I dzień rekolekcji wielkopostnych dla LO i GIM (odp. s. Jana i katecheci)
  6-8.03 WT-CZ *I dzień rekolekcji wyjazdowych dla kl. 3LO (odp. p. D. Kuźniewska)
  6.03 WT *Wyjście kl. IIGB do laboratorium Wydziału Chemii UW, ok. godz. 12.30 (odp. p. M. Wróblewska)
  7.03 ŚR *Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej, godz. 11.00 (odp. s. K. Niemiec)
  9.03 PT *Konferencja RP, godz. 13.45, gab. polonistyczny 2
  9.03 PT *ZEBRANIE RODZICÓW LO i GIM (wychowawcy, wszyscy nauczyciele): godz. 17.00 – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły / godz. 17.45 – spotkanie z wychowawcami w klasach / godz. 18.30 – konsultacje z nauczycielami przedmiotów
  9.03 PT * Wielkanocny Kiermasz Charytatywny – od 16:20 (Samorząd Uczniowski Gimnazjum)
  12.03 PN *Konferencja z OKE dot. Egzaminu Gimnazjalnego, godz. 10.00 (s. K. Niemiec)
  13.03 WT *Imieniny wychowawcy klasy 1bLO p. M. Wróblewskiej, kl. 1bLO, 1 – 3 lekcja, gabinet niemiecki, 8.00 – Msza św. (odp. ks. Arkadiusz)
  13-20.03 *Wizyta grupy uczniów z Hiszpanii (odp. H. Kastelik, M. Suarez-Rueda)
  14.03 ŚR *Spotkanie na temat procedur Egzaminu Gimnazjalnego, IIIGB – 3 lekcja, IIIGC – 7 lekcja (odp. s. K. Niemiec)
  15.03 CZ *VI Dolnośląski Konkurs Mitologiczny, godz. 9.00 (odp. A. Tracz – Molasy, A. Dubaj)
  15.03 CZ *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.30, gabinet M2 na II p.
  20.03 WT *Imieniny wychowawcy klasy 2LO p. A. Tracz-Molasy, kl. 2LO, 1 – 3 lekcja, gabinet polonistyczny 2, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
  21.03 ŚR *Wyjście klasy IIGA na zajęcia profilaktyczne, godz. 7.50 (odp. J. Dobiech)
  26.03 PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 21.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
  28.03 ŚR *Życzenia świąteczne w szkole, godz. 12.40, przedstawienie świąteczne (odp. p. M. Krakowska i kl. 1aLO)29-30-31.03 Przerwa świąteczna*Zajęcia profilaktyczne będą się odbywały w Centrum Klubowym „Miejscówka”, ul. Prusa 32. Uczniowie wracają z zajęć pod opieką p. R. Ruszczaka ok. godz. 10.10

KWIECIEŃ 2018

1-3.04 *Przerwa świąteczna
4.04 ŚR *Konferencja RP, godz. 8.00, gabinet polski 2
4.04 ŚR *Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych po przerwie świątecznej o godz. 9.50
5-7.04 CZ-SOB *Finał Olimpiady Teologii Katolickiej w Łodzi (odp. s. K. Niemiec)
5.04 CZ *Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 3LO oraz przekazanie poprzez LIBRUS informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną w kl. 3LO
10.04 WT *Imieniny wychowawcy klasy IIIGC s. K. Pyza, kl. IIIGC, 1 – 3 lekcja, gabinet G1, 8.00 – Msza św. (ks. Arkadiusz)
10.04 WT *Wyjście grupy 2LO-R i 3LO-R do laboratorium Wydziału Chemii UW, po 5 lekcji (odp. p. M. Wróblewska)
12.04 CZ *Spotkanie nt. „Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich” – p. G. Muchorowski, aula, 3l. kl. IIGAB, 4l. kl. IIIGABC (odp. p. R. Ruszczak)
12.04 CZ *Wyjście na wykład pt. „Broker informacji” (odp. s. E. Peplińska)
12.04 CZ *Spotkanie Rady Rodziców, godz. 17.00, gabinet M2 na II p.
13.04 PT *Zakończenie klasyfikacji w kl. 3 LO – wystawienie ostatecznych ocen końcowych
14.04 SB *Dzień otwarty w LO, godz. 10.00 (SU Gimnajzum / LO, nauczyciele)
16.04 PN *Spotkanie dla kl. 3LO nt. procedur przebiegu egzaminu maturalnego, godz. 8.00, gabinet geograficzny (odp. s. I. Filipczak)
17.04 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy

18.04 ŚR *Egzamin Gimnazjalny – część humanistyczna
18.04 ŚR *Próbny Egzamin maturalny z matematyki PP dla kl. 1abLO i 2LO, 3LO / godz. 10.00 – 13.00 wg. harmonogramu (odp. nauczyciele j. polskiego)
18.04 ŚR *Próbny Egzamin Gimnazjalny z Części Humanistycznej dla kl. IIGAB, godz. 10.00 – 13.00 wg. harmonogramu (odp. nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych) W tym dniu poza próbnymi egzaminami uczniowie nie mają lekcji.

19.04 CZ *Egzamin Gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza
19.04 CZ Próbny Egzamin maturalny z języka polskiego dla kl. 1abLO i 2LO, 3LO / godz. 10.00 – 13.00 wg. harmonogramu (odp. nauczyciele j. polskiego)
19.04 CZ *Próbny Egzamin Gimnazjalny z Części Matematyczno – Przyrodniczej dla kl. IIGAB, godz. 10.00 – 13.00 wg. harmonogramu (odp. nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych). W tym dniu poza próbnymi egzaminami uczniowie nie mają lekcji.

20.04 PT *Egzamin Gimnazjalny – część językowa

20.04 PT *Konferencja RP, godz. 13.30
20.04 PT *W tym dniu uczniowie nie mają lekcji (z dni dyr.)
23.04 PN *Audycja radiowa w Radio Rodzina, godz. 21.30 (odp. p. A. Tracz – Molasy)
24.04 WT *Spotkanie wychowawców, 3 lekcja, gabinet językowy
24.04 WT *Spotkanie „Camino” (odp. p. A. Dubaj)
25.04 ŚR *Spotkanie z p. Srokowskim nt. „Wołyń”, aula, 7 lekcja (odp. s. Agata)
26.04 CZ *Pożegnanie maturzystek w internacie (odp. wychowawczynie internatu)
27.04 PT W tym dniu odbywają się pierwsze 4 lekcje
24.04 WT *Zakończenie roku szkolnego dla klasy 3 LO (wszyscy uczniowie LO) / Msza Święta w szkole, godz. 11.45 (odp. ks. Arkadiusz) / spotkanie w auli, część artystyczna na pożegnanie maturzystów (odp. 2LO i p. A. Tracz – Molasy)
28.04 SB *Bal Gimnazjalny kl. IIIGABC, godz. 18.00 – 22.00 (odp. wychowawcy klas)

30.04 PN – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i uczniów (z dni dyr.)
2.05 ŚR – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i uczniów (z dni dyr.)
4.05 PT – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów (z dni dyr.)