31 stycznia 2013

Jak obiecywaliśmy, publikujemy w ferie zdjęcia z wyjścia pierwszoklasistek LO do świetlicy środowiskowej „Tobiaszki”. Zapraszamy do naszej fotogalerii.


30 stycznia 2013
LICEUM BĘDZIE SZKOŁĄ PUBLICZNĄ! Na TĘ INFORMACJĘ czekaliśmy bardzo długo. Właśnie uzyskaliśmy zezwolenie na zmianę statusu naszej szkoły: w ciągu najbliższych 2 lat przestanie działać Prywatne Żeńskie Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, z dniem 1 września 2013 powstaje Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej! Zmiana dotyczy tylko nowej klasy pierwszej, klasy II i III LO nadal będą funkcjonować na starych zasadach.Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w staraniach o uzyskanie zgody na utworzenie publicznego Liceum! (myślimy o życzliwych urzędnikach,
rodzicach, pracownikach firm budowlanych pomagających w niekończących się remontach a w końcu siostrach i wszystkich, którzy pomagali nam modlitwą)

Tak więc Gimnazjum i pierwsze klasy Liceum od nowego roku będą szkołami publicznymi, bez czesnego, a jedynie z niewielką opłatą na Radę Rodziców.


29 stycznia 2013

Nasze maturzystki spędziły owocne trzy dni rekolekcji na Jasnej Górze. Rekolekcje prowadził prowadził ks. Radosław Siwiński, a w programie przewidziano konferencje, praca w grupach, dzielenie się przemyśleniami, nocna adoracja, czas na wyjście na Jasną Górę. Dziewczynom towarzyszyły s. Joanna Łątka, s. Monika Tomaszewska (wychowawczynie) i s. Jana Krogul. Naładowane duchowe akumulatory i odpoczynek feryjny na pewno wzmocnią nasze uczennice przed egzaminami. Od studniówki przecież już odliczamy dni… Zapraszamy do galerii foto.


28 stycznia 2013

Koło readakcyjne naszej szkolnej gazetki KEFIR uraczyło swoich wiernych czytelników feryjną porcją lektury. Redakcja jest gimnazjalno-licelna, a opiekę merytoryczną nad nią sprawuje p. Joanna Chuderska-Jendraszczyk. Zapraszamy do zakładki PRASA SZKOLNA, gdzie mamy świeżo opublikowany drugi numer.


26 stycznia 2013

Pierwszoklasistki z Gimnazjum pod opieką s. Agaty Stężowskiej i s. Karoliny Duraj odwiedziły przed południem małe muzeum przy kościele Matki Boskiej Pocieszenia przy ul. Wittiga, gdzie znajduje się Sanktuarium Golgoty Wschodu upamiętniające ofiary terroru komunistycznego. W „Golgocie Wschodu” gromadzi się pamiątki i dokumenty ilustrujące tragiczne losy Polaków na wschodzie. Warto odwiedzić, nawet po lekcjach! (zapraszamy do galerii)

+

Uwaga klasy! Samorząd Uczniowski Gimnazjum zaprosił uczennice Dwóch Szkół do przygotowania krótkiej piosenki o miłości, śpiewanej po polsku, na dzień walentnkowy. Na przygotowanie jej nie ma zbyt wiele czasu, ale tym razem liczy się bardziej fakt wykonania, niż jego jakość 😉 Prośba dodatkowa, żeby w zespole wystapiła co najmniej połowa klasy.

 


25 stycznia 2013

Końcowotygodniowe uzupełnienia faktograficzne: W minionym tygodniu nauki mieliśmy jeden apel tematyczny, przygotowany przez klasę trzecią Gimnazjum (pod kierunkiem p. Magdaleny Jezierskiej), na który zaproszono także Licealistki. Spotkanie dotyczyło języka niemieckiego. (pięć fotografii w galerii). We środę Licealistki po raz kolejny zasiadły w wygodnych fotelach Filharmonii Wrocławskiej, aby wziąć udział w Koncercie Edukacyjny. Dziewczyny wraz z opiekunką, p. Małgorzatą Wróblewską, wysłuchały koncert karnawałowego „Szalone lata 20., 30.” We środę i czwartek nasze Gimnazjalistki wzięły udział w drużynowym konkursie Liga Naukowa: bloku humanistycznym i matematycznym. Nieco szerzej napiszemy o tym w następnym tygodniu.

 


24 stycznia 2013

Dzisiejsze święto, Festiwal Serviam, był czwartym w naszej tradycji. Jak i poprzednie, dzisiejszy obchodziliśmy przy okazji (będącego niebawem) wspomnienia św. Anieli Merici, założycielki wspólnoty Sióstr Urszulanek. Wydarzenia, w których uczestniczyliśmy miały dwojaki charakter: po pierwsze część dnia poświęcona była Świętej; po drugie: koncentrowaliśmy się na służbie, chcąc jeszcze lepiej wejść w znaczenie naszego sztandarowego hasła „Serviam”. Sylwetkę św. Anieli Merici przybliżyła nam s. Daria Klich, która w prezentacji słowno-muzycznej zawarła najistotniejsze fakty z życia i treści duchowość Anieli. Oprócz tego, Samorząd Uczniowski Gimnazjum, współpracując z pierwszoklasistkami Liceum i nauczycielami, przygotował konkurs „Karuzela Wiedzy o życiu i czasach św. Anieli Merici.” Podzielone na dziewięć grup, przemieszane między klasami, uczennice Gimnazjum i Liceum odwiedziły dziewięć stanowisk, gdzie miały przygotowane pytania z różnych dziedzin: matematyki, fizyki, chemii, religii, historii, j. polskiego, j. obcych, sztuki i geografii, gdzie rozwiązywały zadania zbierając punkty. W komisjach zasiadały tandemy samorządowiczek gimnazjalnych i ich starszych koleżanek licealnych. Zwycięska grupa jako nagrodę zabrała do domu torby na laptopy.

Część Festiwalu poświęcona służbie (Serviam) przeznaczyliśmy na spotkania z ludźmi, którzy realizują się w wolontariacie. Najpierw usłyszeliśmy niezwykłe świadectwo p. Zofii Uszyńskiej, studentki antropologii, która podzieliła się swoimi przeżyciami z misji w Tanzanii. Gościliśmy także studentów DA Dominik, pracujących w wolontariacie dla świetlicy środowiskowej, oddziału dziecięcego szpitala miejskiego oraz domu dziecka, którzy pokrótce wprowadzili nas w zakres pracy w tych miejscach i zachęcili do współpracy. Na koniec pierwszoklasistki LO przedstawiły inscenizację baśni „Królowa śniegu”, którą kilka dni temu „zaniosły” dzieciom w świetlicy środowiskowej „Tobiaszki”. Przy autorskim przedstawieniu naszych Licealistek współpracowała wychowawczyni klasy, p. Małgorzata Wróblewska. Dziewczyny opowiedziały też w kilku treściwych zdaniach o świetlicy, do której udały się z przedstawieniem i zaprosiły do zainteresowania się tą ważną formą pracy.

Wspomnienie św. Anieli to święto Sióstr Urszulanek, dlatego życzenia na ich ręcę zostały przekazane najpierw od uczennic, reprezentowanych przez SU Liceum (który prowadził uroczystość) oraz nauczycieli.

Świetnie składa się, że IV Festiwal Serviam „Służba w wolontariacie” przypadł nam w styczniu, w miesiącu Roku Wiary poświęconym niesieniu pomocy w wolontariacie. Pozwalamy sobie dołączyć pracę dzisiejszego dnia włożoną przez wszystkie osoby w realizację zadania apostolskiego tego miesiąca. Zależy nam na pogłębianiu wiary w tym szczególnym roku, przygotowując nasze działania wedle planu sporządzonego przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Nasz serwis Rok Wiary dostępny jest po prawej stronie witryny – zapraszamy do zaglądania. Oraz do galerii, gdzie mamy zdjęcia z Festiwalu.

 


23 stycznia 2013

Sukcesy naszych uczennic! Weronika Lisiak (3G) została zwyciężczynią XV Edycji Konkursu Fotograficznego pt. „Przemijanie”, organizowanego przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum we współpracy z grupą Comenius. Sonia Jakubiak (1aG) została zwyciężczynią szkolnego trzyetapowego konkursu z języka angielskiego dla gimnazjalistek The Best Grammarian 2013 przygotowanego. Konkurs został przygotowany przez p. Piotra Sołodynę. Ponadto, Aleksandra Majewska, Weronika Gwiazda i Magda Kwiecińska (wszystkie 3G) zakwalifikowały się do powiatowego etapu Dolnośląskiego Konkursu Języka Francuskiego. Nauczycielem dziewczyn jest p. Anna Goździewicz. Zapraszamy do „Osiągnięcia” (w kategorii „Ludzie”) , gdzie opublikowano dyplom Sonii i zwycięskie zdjęcie Weroniki.


22 stycznia 2013

Dzisiaj w południe w kościele garnizonowym odbyła się Msza św. inaugurująca obchody 150-lecia Powstania Styczniowego, w których mieliśmy uroczysty udział także i my. Naszą obecność zaznaczyły poczty sztandarowe Gimnazjum i Liceum, które najpierw oddały hołd Powstańcom przy nowo odsłoniętej tablicy upamiętniającej rocznicę Powstania, a potem udały się pod gmach Uniwersytetu, gdzie miała miejsce dalsza cześć uroczystości. Nad pocztami pieczę czuwały s. Joanna Łątka i s. Katarzyna Wróblewska. Zapraszamy do galerii foto.


22 stycznia 2013

Dzisiaj nasze maturzystki wybrały się w podróż wraz ze swoimi wychowawczyniami na Jasną Górę, gdzie odbędą trzydniowe rekolekcje. Więcej szczegółów, wraz ze ciekawymi zdjęciami (na które liczymy) opublikujemy zaraz po tym, jak wrócą z naładowanymi duchowymi akumulatorami. W związku z absencją sióstr Joanny i Moniki publikujemy zastępstwa na dzień jutrzejszy w naszym tradycyjnym miejscu – „zastępstwa” >>

+

Ważna informacja z księgowości: od 28 do 30 stycznia księgowość będzie nieczynna.


22 stycznia 2013

 

Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 było zbrojnym wystąpieniem przeciwko Rosji. Za początek przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 roku, kiedy to został ogłoszony pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej – tzw. branka. Wówczas, Tymczasowy Rząd Narodowy, obawiając się wcielenia do wojska rosyjskiego polskich żołnierzy, ogłosił manifest powstańczy. Rząd przede wszytkim wzywał do walki z zaborcami ale także gwarantował pewne dobra dla osób, które staną po stronie powstania. Najważniejszymi dowódcami powstania byli: Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz oraz Romuald Traugutt. Po wybuchu powstania Imperium Rosyjskie dysponowało aż 100 tysięczną armią wobec zaledwie 6 tyś. powstańców. Mimo to walki z oddziałami rosyjskimi były toczone do wiosny 1864 r. W opinii historyków było to największe polskie powstanie narodowe.
W tym roku przypada 150 rocznica zrywu narodowego Polaków przeciwko Rosyjskiej władzy okupacyjnej.


21 stycznia 2013

+

Dwudziesty pierwszy dzień nowego roku to, oprócz Dnia Babci, także liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki, a co za tym idzie, imieniny s. Agnieszki Młynarczykowskiej, naszej wicedyrektor. Z tej okazji na porannym apelu Przewodniczące Samorządów Uczniowskich Gimnazjum i Liceum, Emilia Janas i Ida Sosnowska, złożyły solenizantce życzenia w imieniu wszystkich uczennic (były cukierki). Później, podczas przerwy śniadaniowej, uczynili to nauczyciele, w swoim imieniu (było ciasto i kawa). Zapraszamy do galerii na krótką fotorelację.


19 stycznia 2013

Mamy zdjęcia z ubiegłotygodniowych warsztatów języka angielskiego dla Licealistek, prowadzonego przez zagranicznych studentów stowarzyszonych w AISEC, a z naszej strony koordynowanego przez p. Joannę Kwiatkowską. Oprócz doskonałej okazji do ćwiczenia języka obcego, nasze uczennice miały też możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych i twórczych zajęciach. Zapraszamy do galerii fotograficznej.


19 stycznia 2013

Za tydzień Kościół obchodzi wspomnienie św. Anieli Merici, założycielki Towarzystwa św. Urszuli, które dało początek Zakonowi św. Urszuli (OSU – Ordo Sanctae Ursulae). Dla naszej szkoły, która zaistniała dzięki siostrom, jest to szczególny dzień, w którym koncentrujemy nasze myśli wokół Świętej oraz od kilku lat podejmujemy działania zmierzające ku lepszemu zrozumieniu hasła szkół Urszulańskich – SERVIAM (będę służyć). W tym roku będziemy przeżywać IV Festiwal Serviam, pod hasłem „służba w wolontariacie”. Choć wspomnienie św. Anieli przypada na 27 stycznia, my nasze świętowanie zaplanowaliśmy na czwartek, 24.01. Plan dnia wygląda następująco:

8:00 – 9:20 – dwie pierwsze lekcje według planu (2×35 minut + przerwa 10 minut)
9:30 – spotkanie w auli szkolnej – prezentacja o św. Anieli i życzenia
9:55 – wprowadzenia do tematu dnia i wystąpienie pierwszego Gościa
10:20 – wystąpienie Gości z DA Dominik
11:00 – przerwa
11:10 – konkurs Karuzela o życiu i czasach św. Anieli Merici
13:00 – przedstawienie pierwszej klasy LO + wystąpienie Gości ze świetlicy Tobiaszki

Konkurs Karuzela o życiu i czasach św. Anieli Merici jest rywalizacją w formie zabawy 9 dziesięcioosobowych zespołów, które odwiedzają 9 rozmieszczonych po szkole stanowisk i rozwiązują zadania przygotowane przez nauczycieli. Za organizację tej części odpowiadają członkinie SU Gimnazjum i 10 uczennic klasy pierwszej LO, które wspólnie przygotowują się do jej przeprowadzenia. W konkursie biorą udział drużyny złożone z uczennic Gimnazjum oraz klas pierwszej i drugiej Liceum. Zespoły zostały stworzone tak, aby znalazły się w nich uczennice zarówno Gimnazjum jak i Liceum. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze składem osobowym zespołów.


18 stycznia 2013

Licealistki (klasa pierwsza) przygotowała przedstawienie teatralne i odwiedziły z nim dzieci w świetlicy środowiskowej Tobiaszki, działającej przy parafii Św. Antoniego we Wrocławiu, zanieść radość i światło w te ponure zimowe wieczory. Świetlicę, jak czytamy na stronie internetowej, tworzą dzieci w wieku szkolnym i opiekunowie – wolontariusze (głównie studenci i licealiści). Nasza wizyta miała tez inny cel – chcemy nawiązać współpracę ze świetlicą, aby na miarę naszych możliwości móc ją w przyszłości wesprzeć. Nieco więcej na temat świetlicy dowiemy się w następnym tygodniu. Przedstawienie zostało przygotowane pod opieką p. Małgorzaty Wróblewskiej i p. Doroty Witrykus. (do galerii z wiadomych nam względów zaprosimy w dopiero ferie)


18 stycznia 2013

To był ważny tydzień w kontekście konkursów dla Gimnazjum. Najbardziej prestiżowym konkursem tej kategorii wiekowej jest Zdolny Ślązak Gimnazjalista. Dwie nasze uczennice wystąpiły w trzech finałach w ostatnim czasie: we wtorek Agnieszka Żurek (2G) udała się do siedziby DODN przy ul. Komuny Paryskiej by wziąć udział w części historycznej, w czwartek natomiast w tym samym miejscu o najwyższe cele walczyły (ponownie) Aga Żurek i Ewa Rejman (3G), tym razem pod opieką p. Joanny Chuderskiej-Jendraszczyk (z języka polskiego). Z niecierpliwością czekamy na rezultaty części pisemnej. Wiadomo jedno, dziewczyny już teraz uzyskały status finalisty i zapisują się w historii naszej szkoły!

Tymczasem zapraszamy do OSIĄGNIĘCIA >> gdzie przedstawiamy dotychczasowe nasze laureatki (trzynaście) i finalistki (jeszcze bez Agi i Ewy). W OSIĄGNIĘCIACH klikamy na żółtą ikonkę Zdolnych.


17 stycznia 2013

Gimnazjalistki na dzisiejszą zabawę karnawałową przywdziały maski (w większości) własnego wykonania. Oprócz tanecznych podrygów, zabawowiczkom zaproponowano mini konkurs z motywem maski w tle. Zabawę zorganizował Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Zapraszamy do galerii fotograficznej.

+

Zastępstwa >>>


16 stycznia 2013

NOWA PODSTRONA – JAKŻE WAŻNA! Zapraszamy do naszej świeżutkiej podstrony, gdzie prezentujemy OSIĄGNIĘCIA UCZENNIC. Nowe miejsce dzieli się na dwie części: sukcesy gimnazjalne i sukcesy licealne. Mamy już sporo wpisów – warto zapoznać się z porfolio naszej zdolnej młodzieży! 🙂
„Ludzie w szkole” >>>

+

Zastępstwa >>>


15 stycznia 2013

Grupa studentów języka egipskiego z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. wraz z dr Agnieszką Wojciechowską zagościła w naszej uczelni, aby dać możliwość uczennicom Gimnazjum i Liceum wzięcia udziału w pokazowych zajęciach, których tematem było odczytanie, transkrypcja i tłumaczenie hieroglificznych inskrypcji nagrobnych. Spotkanie zorganizowała p. Katarzyna Ochman. Zapraszamy do naszej galerii.

+

Zestawienie zastępstw na środę w „zastępstwa” – zapraszamy.


14 stycznia 2013

 

O godzinie osiemnastej nasze dwie klasy trzecie licealne, zjednoczone w ten wieczór bardziej niż dotychczas, wraz z rodzicami, nauczycielami i przyjaciółmi, otworzyły ekscytujący czas balu studniówkowego Eucharystią w kościele św. Jadwigi. Po Mszy św. uroczysty polonez i zabawa do rana. Mamy na to dowody wizualane w galerii – zapraszamy!

+

Zastępstwa na jutro w „zastępstwa”.


14 stycznia 2013

Dostaliśmy zdjęcia z wigilii klasowej od klasy trzeciej A LO. Dziękujemy 🙂 i zapraszamy do galerii, do 21 grudnia.


12 stycznia 2013

O 18:00 rozpoczynamy odliczanie do matury. Dni pozostało 100, 99, 98,…. Wielkie święto naszych licealnych trzecioklasistek. Dzisiaj w przystrojonej pięknie sali gimnastycznej wraz z zaproszonymi przez siebie osobami towarzyszącymi, rodzicami i nauczycielami będą bawić się podczas balu studniówkowego. Zanim (za jakiś czas) zaprezentujemy fotorelację z tego wydarzenia, dzisiaj zapraszamy do galerii, gdzie zamieszczamy fotografie z przygotowań.

Plan studniówki – 18:00 Msza św. / ok. 19:30 polonez / 23:30 program artystyczny / ok. 4:00 koniec zabawy


11 stycznia 2013

Gimnazjalistki: Ewa Rejman i Gosia Szewczyńska dotarły do III etapu Ojczyzny Polszczyzny, tzw. Małego Finału, na który udały się dzisiaj po opieką p. Joanny Chuderskiej-Jendraszczyk. Czekamy na dobre wiadomości!


10 stycznia 2013

 

Koło biblioteczne Noctua zaprasza do udziału w nowym konkursie na ilustrację do jednego z zaproponowanych wierszy. Szczegóły na plakacie (prosżę kliknąć na grafikę powyżej). Dla osób zainteresowanych – wiersze można pobrać TUTAJ.

+

Kilka zastępstw na jutrzejszy dzień – zapraszamy do „zastępstwa”.


9 stycznia 2013

Po prawej stronie witryny widzimy opuiblikowany panel do głosowania na Zdjęcie Grudnia – zapraszamy do głosowania! Wszystko o najciekaszym zdjęciu miesiąca i roku znajdziemy w Fotografia Roku.

+

Są nowe zastępstwa na jutro w linkach po prawej.


8 stycznia 2013

Echa niedzielnego kolędowania z rodzinami – więcej zdjęć z tej uroczystości pojawiło się na wwwSióstr Urszulanek. Zapraszamy do obejrzenia fotografii autorstwa s. Zofii.

+

Stowarzyszenie Absolwentek Urszulańskich serdecznie zaprasza na pl. Nankiera 16 w niedzielę 20 stycznia o godz. 16 na wspólne kolędowanie (okazja dla dzieci do zaprezentowania kolęd i wierszy w swoim wykonaniu) oraz na Konferencję Biblijną Ks. Prof. Rosika we wtorek 22 stycznia godz. 17.30.

+

Zaglądamy do „zastępstwa” w linkach po prawej stronie.


7 stycznia 2013

Od dzisiaj Licealistki biorą udział w warsztatach z j. angielskiego „Enter your future”. Dziewczyny będą brały udział w zajęciach do końca tygodnia. Warsztaty przygotowane są przez AISEC Polska, przy współpracy z p. Joanną Kwiatkowską.

+

Zastępstwa na jutro znajdziemy obok, w zakładce „zastępstwa”.


7 stycznia 2013

Pora podsumować zwięźle i graficznie poprzedni miesiąc pracy naszej szkoły. Każdy kto zagląda na naszą witrynę wie, że życie codzienne naszej placówki obfituje w wydarzenia, dlatego wybór dzisięciu spośród nich to tradna sprawa. Mimo to nowa Internetowa Kronika Szkoły (IKS) zaistniała w cyberprzestrzeni, a trafimy do niej klikając na „Iks” u góry strony. Zapraszamy!

+

Ks. Grzegorz Tabaka Eucharystią o 16:00 rozpoczął nasze niedzielne wspolne tradycyjne kolędowanie z rodzinami. Po Mszy udaliśmy się do auli szkolnej, gdzie obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu koła teatralnego i obejrzeliśmy występy różnych grup śpiewających kolędy, między innymi chóru szkolnego, jednorazowego projektu muzycznego naszych nauczycieli oraz instrumentalne wykonania kolęd naszych uczennic. Po występie spędziliśmy czas w uczelni, miło konwersując przy ciastkach, cieście, herbacie i kawie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na nasze wspólne kolędowanie, a także za datki, które zebraliśmy na komputeryzację sal lekcyjnych, którą chcemy przeprowadzić w 2013 roku. Zapraszamy do naszej fotogalerii.


5 stycznia 2013

 

Pora podsumować zwięźle i graficznie poprzedni miesiąc pracy naszej szkoły. Każdy kto zagląda na naszą witrynę wie, że życie codzienne naszej placówki obfituje w wydarzenia, dlatego wybór dzisięciu spośród nich to tradna sprawa. Mimo to nowa Internetowa Kronika Szkoły (IKS) zaistniała w cyberprzestrzeni, a trafimy do niej klikając na „Iks” u góry strony. Zapraszamy!

+

Wczorajszy dzień pracy pod znakiem konkursów. Najpierw nasze Gimnazjalistki (Sonia Jakubiak (1aG), Ewa Wróblewska (1aG), Ola Szkodzińska (1aG), Ewa Rejman (3G) i Gosia Szewczyńska (3G)) udały się do gimnazjum nr 19, aby wziąć udział w drugiej rundzie prestiżowego konkursu Ojczyzna Polszczyzna. Dziewczynami opiekowała się p. Joanna Chuderska, która dodatkowo przygotowywała je do konkursu. Po południu natomiast 10 Gimnzjalistek wzięło udział w finale szkolnego konkursu z j. angielskiego The Best Grammarian 2013, przygotowanego przez p. Piotra Sołodynę. Wyniki poznamy za tydzień.


4 stycznia 2013

 

Ojciec Maciej Niedzielski odwiedził nas dzisiaj w szkole z wizytą duszpasterską. Tradycyjna kolęda (po raz pierwszy się w Zespole Szkół), podczas którek kapłan odmawiał modlitwę i święcił pomieszczenia, w których pracujemy i przebywamy, poprzedzona była Mszą św. pierwszopiątkową. Pierwsza fotorelacja AD 2013 w galerii – zapraszamy!


3 stycznia 2013

Baner u góry naszej strony informuje o szczególnym spotkaniu, w którym będziemy uczestniczyć w niedzielę. Serdecznie zapraszamy uczennice, ich rodziców i rodziny, nauczycieli i przyjaciół szkoły na wspólne kolędowanie, które rozpoczniemy Eucharystią w naszym kościele o godz. 16:00. W planie jest także gorąca herbata, smaczna kawa i wyborne ciasto, którymi będziemy delektować się miło gawędząc w jeszcze-świątecznym kilmacie.

+

Cztery żółte karteczki to czterech nieobecnych nauczycieli i informacja, kto ich zastąpi jutro, w piątek. Zaglądamy do „zastępstwa”.


2 stycznia 2013

 

Publikujemy jeszcze dwie „przesyłki” fotograficzne, jakie otrzymaliśmy od dziewczyn z ich klasowych wigilii. Dziękujemy Brydzi Dębowskiej (2G) i Wiktorii Tyczyńskiej (1L), a wszystkich zapraszmy do galerii, w przeszłość, do 21.12.12.

+

Wszystkie zdjęcia grudnia na stronie, pora zaczac plebiscyt na Fotografię Roku. Szczegóły plebiscytu wspieranego staraniami SU Gimnazjum znajdziemy na ich stronie – zapraszamy!

+

Jutro mamy zastępstwa nauczycielskie, stąd potrzeba zaglądniecia do „zastępstwa” – zapraszamy.


1 stycznia 2013

Najszybsze niusy z życia szkoły tylko na Twitterze, gdzie mamy swoje profile, na razie dwa: szkolny oraz języka angielskiego dla Gimnazjum, administrowany przez p. Piotra Sołodynę. Nie zapominamy także o Facebooku, który prowadzi nam p. Katarzyna Ochman. Zachęcamy do zakładania kont na tych portalach oraz wchodzenia z nami w interakcję – nie ma nic bardziej stymulującego niż wymiana myśli 🙂


1 stycznia 2013

„Poświęcić bezinteresownie swój czas dla kogoś” – takie zadnie apostolskie wyznaczyliśmy sobie w styczniu, chcąc z rozmysłem przeżywać Rok Wiary. Na początek w naszym serwisie mamy nowe teksty (Pisma, o świadkach wiary, o zagrożeniach) i świadectwa naszych uczennic, realizujących się w wolontariatach (Ali Dziatkiewicz i Oli Malinki). Planujemy coś więcej, ale nieco później. Zapraszamy do naszego serwisu po prawej stronie witryny.