Długo przez wszystkich wyczekiwane, zakończenie roku szkolnego stało się faktem. Uroczystość rozpoczęła się rankiem w kościele uniwersyteckim Mszą św. celebrowaną przez ks. Arkadiusza Krżiżoka. Po Eucharystii, w auli szkolnej, byliśmy świadkami długiej ceremonii rozdawania nagród i wyróżnień – tak dużo uczennic i uczniów skończyło rok szkolny z sukcesem. Najwyższą średnią w zespole szkół uzyskała Hiacynta Peregudowska (1a Liceum) – 5,69 – i to właśnie ona została nominowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W krótkich słowach podziękowania skierowanych do zebranych, siostra dyrektor, s. Zuzanna Filipczak pogratulowała uczniom i  nauczycielom roku wspaniałej pracy, a w szczególności podziękowała tym z pedagogów, którzy w tym roku kończą pracę w naszej szkole, a są nimi: p. Anna Goździewicz (j. francuski -25 lat pracy), p. Dorota Witrykus (matematyka – 19 lat), p. Joanna Otlewska (plastyka – 19 lat), p. Joanna Dubaj (historia, WOS – 12 lat), s. Monika Tomaszewska (biologia, 11 lat), p. Adam Wasilewski (technika, informatyka – 10 lat), p. Grzegorz Bieganowski (informatyka, 2 lata), p. Halina Nowak (biblioteka, 1 rok) i p. Jakub Kędziora (wf, 1 rok). Spośród odchodzących nagrodę dyrektora otrzymali P. Anna Goździewicz, p. Dorota Witrykus, s. Monika Tomaszewska, p. Alicja Dubaj oraz p. Joanna Otlewska.

Podczas uroczystości miało również miejsce podsumowanie projektu „Camino – szlak, który łączy”, który współorganizowaliśmy ze szkołą podstawową w Siechnicach. P. Alicja Dubaj podziękowała osobom, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc, czyli Alicji Markowskiej, Agnieszce Stępień, Marcie Obiegło, p. Paulinie Zapiór oraz, dzień wcześniej, Michalinie Urbanowicz, Oliwii Konefał i Zofii Fankanowskiej.

Po słowach podziękowania z ust s. Joanny Łątki, przełożonej domu wrocławskiego sióstr urszulanek, i przedstawicieli Rady Rodziców, s. Zuzanna Filipczak ogłosiła, że rok szkolny uznaje za zakończony.