Na sam koniec prezentacji naszych uczniów trafiamy do klasy 1a Liceum, czyli grupki młodych ludzi, której przewodzi s. Agata Stężowska –

Klasa 1aLO