Pierwsza klasa liceum uczestniczyła w inaugurującym wykładzie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasi uczniowie z klasy humanistycznej co tydzień w poniedziałki będą spotykać się z wykładowcami WPAiE, aby poznawać meandry prawa. Na koniec semestru czeka ich kolokwium, które sprawdzi ich wiedzę. Życzymy im wielu naukowych wrażeń i powodzenia. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Anna Tracz-Molasy.