Obchody Dnia Edukacji Narodowej to doskonała okoliczność powiedzenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi wielkiego „dziękuję” za włożony trud w nauczania, wychowania oraz harmonijnego funkcjonowania szkoły.

Słowa podziękowania padały wielokrotnie w trakcie naszej bogatej uroczystości, a dzień rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele uniwersyteckim, celebrowaną przez naszego opiekuna duchowego, ks. Arkadiusza Krżiżoka. Po niej, w drugiej części dnia, w auli szkolnej obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Najpierw klasa 2c Liceum zaprezentowała swoje autorskie przedstawienie (przygotowane pod kierunkiem p. Anny Przybylskiej) traktujące o rodzajach uczniów i nauczycieli. Po nim usłyszeliśmy ekscytujące wykonanie utworu „He lives in you” z filmu „Król lew 2”, przygotowane przez koło musicalowe, prowadzone przez naszego zdolnego ucznia, Adama Szczepańskiego.

Artystyczne niespodzianki były pięknym prezentem naszych uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych życzeń, składanych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. Głos zabrały, dziękując gronu pedagogicznemu za współpracę i piękne owoce pracy, siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak i siostra przełożona, Joanna Łątka. Ponadto, siostra dyrektor wręczyła nagrody dyrektora wyróżniającym się w ubiegłym roku szkolnym nauczycielom, a byli nimi: p. Joanna Dobiech, p. Hubert Kastelik, p. Magdalena Krakowska, p. Joanna Kwiatkowska, p. Jadwiga Leszczyńska-Kazuro, s. Katarzyna Niemiec, s. Klara Pyza, p. Robert Ruszczak, p. Piotr Sołodyna, s. Agata Stężowska i p. Małgorzata Wróblewska.