Po powrocie do szkoły z ferii – 3 marca 2023 – odbędą się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Swoje kandydatury do tego zaszczytnej roli zgłosiło 2 kandydatów, stąd tegoroczne wybory będą miały tylko jedną, decydującą, rundę. Oto nasi kandydaci!