Roboty huk, nie było czasu dokonać aktualizacji w Lidze Klas za listopad.

Dzisiaj podsumowujemy listopadowe dokonania klas w kategorii „spóźnienia”. Opiekun SU, p. Piotr Sołodyna, zlicza spóźnienia wszystkich uczniów z poszczególnych klas, dzieli przez liczbę uczniów danej klasy i przydziela punkty według następującego klucza: 1 mce – 25 pkt, 2 mce – 15 pkt, 3 mce – 0 pkt, 4 mce – (-15 pkt), 5 mce – (-25 pkt).

klasa 2aG – 15/30 (0,50) – 15 pkt

klasa 2bG – 13/30 (0,433) – 25 pkt

klasa 3aG – 16/25 (0,64) – 0 pkt

klasa 3bG – 16/26 (0,615) – (-15 pkt)

klasa 3cG – 41/25 (1,64) – (-25 pkt)

Druga kategoria, którą chcielibyśmy podsumować to „Łańcuch Szóstek”. Klasy spisują wszystkie szóstki zdobywane przez uczniów w danym miesiącu, dzielimy je przez liczbę uczniów w klasie i my punktujemy w następujący sposób: 1 mce – 60 pkt, 2 mce – 50 pkt, 3 mce – 40 pkt, 4 mce – 20 pkt, 5 mce – 10 pkt (0 pkt brak listy szóstek).

klasa 2aG – 45/30 (1,5) – 50 pkt

klasa 2bG – brak

klasa 3aG – 48/25 (1,92) – 60 pkt

klasa 3bG – brak

klasa 3cG – brak

Dorzucamy, w ramach bonusu, listopadowe konkursy

2aG – 50 (II runda zDolnego dla Karola Wójcika)

2bG – 50 (II etap zDolnego Tomka Magierowskiego)

3aG – 50 (II etap zDolnego Piotrka Mielczarka)

Szczegóły, tabele, etc.