W niedzielę 11 grudnia 2022 odbył się w naszej szkole pierwszy Dzień Skupienia dla rodziców. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświetszego Sakramentu,  podczas której można było skorzystać z sakramentu pokuty. Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Płukarski, który w trakcie homilii mówił o symbolice „drogi” w życiu człowieka. Wskazywał na Jana Chrzciciela, który przygotowywał drogę na przyjście Pana. Rodzice również są budowniczymi w życiu swoich dzieci, pomagają w spotkaniu z Bogiem. Celebrans mówił także o tym, jak ważne jest bycie w relacji z naszymi dziećmi i potrzebie zaufania w tej relacji, by mieć odwagę do pytania o właściwą drogę. Nawiązując do Ewangelii z dnia (Mt 11,2-11) wskazał na ilość zadawanych przez Jezusa pytań, które dotyczyły św. Jana i były świadectwem ich wzajemnej relacji.
Po Mszy św. była chwila na wspólną integrację przy kawie i ciastku, po której rodzice mogli wysłuchać konferencji s. Iwony Naglik dotyczącej urszulańskiego systemu wychowawczego oraz symboliki zawartej w tarczy „serviam”.