Nasi młodzi publicyści piszą właśnie nowe artykuły do najnowszego numeru AimHigh Magazine, który będziemy mogli poczytać za około miesiąc. Tymczasem publikujemy dwa numery specjalnego tego anglojęzycznego periodyka – „antologię” świetnych artykułów dwóch naszych znamienitych absolwentów – Mikołaja Lewczuka i Dawida Mazura – którzy znacznie przyczynili się do tworzenia tej naszej „szkolnej gazetki”. Zapraszamy do lektury!

Mikołaj Lewczuk: AimHigh Magazine
Dawid Mazur: AimHighMagazine