Grudzień był wyjątkowo bogaty w akcje charytatywne. Oprócz pomagania bezdomnym, dzieciom ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej ATA, chorej Dominice, nasi uczniowie pomagali pracownikom Biura posła do Parlamentu Europejskiego Kazimierza Ujazdowskiego w pakowaniu wysyłki świątecznej m. in. dla kombatantów i zasłużonych działaczy Solidarności. Ich praca była doceniona przez europosła, co więcej, wkrótce będziemy informować o wielkim wspóln

ym projekcie charytatywnym, który teraz już przygotowujemy, między innymi z biurem poselskim Kazimierza Ujazdowskiego.