Dzisiaj podsumowujemy lutowe dokonania klas w kategorii „spóźnienia” za marzec. Opiekun SU, p. Piotr Sołodyna, zlicza spóźnienia wszystkich uczniów z poszczególnych klas, dzieli przez liczbę uczniów danej klasy i przydziela punkty według następującego klucza: 1 mce – 25 pkt, 2 mce – 15 pkt, 3 mce – 0 pkt, 4 mce – (-15 pkt), 5 mce – (-25 pkt).

klasa 2aG – 26/30 (0,86) – 15 pkt

klasa 2bG – 35/30 (1,16) – (-15 pkt)

klasa 3aG – 22/25 (0,88) – 0 pkt

klasa 3bG – 20/26 (0,76) – 25 pkt

klasa 3cG – 42/25 (1,68) – (-25 pkt)