4 marca 2020r. zostały ogłoszone wyniki półfinały Konkursu. Dwunastu pierwszych uczestników z listy 46 półfinalistów zakwalifikowało się do finału. Wśród nich jest Alina Lorczyk z klasy 3a Liceum.

Finał Konkursu odbędzie się 2 i 3 kwietnia 2020r. w Żorach. Będzie się on składał z egzaminu ustnego oraz prezentacji multimedialnej. Przystępując do egzaminu finalista odpowiada na dwa wylosowane pytania; w puli jest ich ponad 30. Druga część to przedstawienie przed Komisją konkursową prezentacji multimedialnej na temat: ”Canadian identity as (de)constructed in cinema.”  Ta część trwa 10 minut. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich.

Wszystkich zainteresowanych, z czym będzie musiała zmierzyć się Alina w finale, zapraszamy na stronę konkursu: https://mt-oka.pl/ zakładka Konkurs – etap III. Nauczycielem języka angielskiego Aliny jest p. Joanna Kwiatkowska.