Piątkowa poranna prezentacja naszych młodych chemików dotyczyła właściwości cukru, rodzajów cukrów i jego wpływu nasz nasze życie. Czy cukier jest szkodliwy, czy każdy cukier jest szkodliwy, w jakich ilościach go spożywać? To ważne pytania i odpowiedzi na nie mogliśmy znaleźć w przygotowanym materiale. Uczniom klas przyrodniczych w przygotowaniach pomagała p. Małgorzata Wróblewska.