Apel językowy „Boston Tea Party”

169

Jeszcze przed Świętami chłopaki z klasy 4a, Alek Kaźmierczak i Szymon , przygotowali prezentację na temat tzw. herbatki bostońskiej (ang. The Boston Tea Party), czyli protestu mieszkańców kolonii angielskiej przeciwko polityce Wlk. Brytanii. Nad pracą uczniów czuwał p. Jarosław Sekuła.