Apele poranny w tym roku odbywają się w dwóch grupach: liceum czteroletnie i liceum trzyletnie spotykają się osobno, w tygodniowych cyklach, w auli i w sali gimnastycznej. Sytuacja ta będzie miała miejsce aż do odwołania i związana jest ze względami epidemiologicznymi. Obie grupy niezależnie od siebie prowadzą poranną modlitwę. Tymczasowo wszystkie apele mają po 10 minut oraz zawieszono środowe poranne spotkanie – uczniowie będą się spotykać bezpośrednio w salach lekcyjnych.