Jak wcześniej zapowiadaliśmy, w piątej audycji szóstego sezonu w Radio Rodzina gościliśmy p. Erazma Humiennego, założyciela Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie ludziom”. W audycji rozmawialiśmy o ludziach wykluczonych społecznie oraz o formach pomocy, jakie można im zanieść. Audycję prowadziły nasze uczennice: Ala Markowska, Karolina Małys i Agnieszka Nowak, pod kierunkiem p. Anny Tracz-Molasy.