Tuż przed feriami nasi bio-chemicy (profil biol-chem) klasy 3e Liceum udał się do laboratorium UWr, aby uczestniczyć w zajęciach na temat wielofunkcyjnych związków organicznych – cukrów i białek. Dziękujemy p. Małgorzacie Wróblewskiej, opiekunce grupy i nauczycielce chemii w naszej szkole, za koordynowanie projektu.