Warto przypomnieć zasady międzyklasowego projektu “Biblioteka z klasą…”: zespół klasowy dokonuje wyboru książki, konsultuje z wychowawcą, dokonuje zakupu, zaprasza pracownika biblioteki na apel, gdzie gospodarz wręcza książkę w imieniu klasy. Dwie uwagi – proszę spojrzeć na listę dotychczasowych książek (zakładka “W bibliotece”), aby nie dublować książek w projekcie; proszę zaprosić fotografa szkolnego – musimy mieć fotorelację z tego wydarzenia 🙂 Akcję koordynuje SU Liceum.

Milena Orłowska i Franek Cieślik podarowali bibliotece w imieniu klasy 3aG „Chcę być kimś!”, część trzecią,Michała Zawadki. Dziękujemy!