Co czytamy – gdy nie czytamy lektur? Bo lektury stanowią 53% wypożyczeń. Drugie miejsce należy do szeroko rozumianej beletrystyki (41%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się literatura popularno-naukowa (6%). Tytułowy wykres pokazuje, jakie gatunki literackie są wypożyczane, przy czym w zakres literatury popularno-naukowej wchodzi także psychologia.

Najlepsi czytelnicy, to obecnie:

  • Kajetan Mikorski (11);
  • Laura Nadler, Natalia Wierzbicka (9);
  • Kacper Miśta (8)

Ranking klas został ustalony w oparciu o 2 kryteria:

  • liczbę wypożyczonych egzemplarzy;
  • liczebność klasy.

Wykres pokazuje średnie wypożyczeń: ile procent książki przypada na ucznia w danej klasie ( w tej sytuacji ma znaczenie, ilu uczniów korzysta z biblioteki, a ile – rezygnuje z tego…).