Jesteśmy dumni mogąc zakomunikować, że Julia Daszkiewicz (klasa 3c) i Kornelia Iżykowska (klasa 3d) przeszły do okręgowego etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej. Przepustką była praca pisemna na wybrany temat – dziewczyny wybrały „Wzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna”. Gratulujemy! Nauczycielem geografii w naszej szkole jest p. Monika Panfil.
Etap okręgowy odbędzie się 5-6.02.2022.