Obiady w nowym roku szkolnym będą podawane w naszej stołówce dopiero od poniedziałku, 10 września. Dzisiaj jednak publikujemy deklaracje obiadowe, czyli formularz wypełniany przez uczniów, chcących korzystać ze stołówki w nadchodzącym miesiącu. Wypełniony dokument należy oddać s wicedyrektorowi szkoły, s. Katarzynie Niemiec.

Wraz z deklaracją w dokumencie znajdziemy regulamin korzystania ze stołówki. Trzeba zajrzeć!

Osoby chcące korzystać z obiadów w czerwcu zapraszamy do wypełnienia deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Dokument dostępny poniżej, a na co dzień „pod grafiką” po prawej stronie witryny.
DEKLARACJA OBIADOWA – wrzesień