Siostra Dyrektor ogłasza dni wolne od zajęć lekcyjnych na rok szkolny 2018/19. Ten dokument trzeba po prostu znać na pamięć – zapraszamy!

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w 2018/2019.