W ubiegłym roku stworzyliśmy program Dobra Szkoła, którego celem jest wspomaganie dzieci w biednych rejonów świata w zdobywaniu edukacji, poprzez wpłatę środków potrzebnych na ich nauczanie. Pierwszą mikrospołecznością, która zainicjowała działanie, była ówczesna klasa 1e Liceum, która w dalszej kolejności powzięła zadanie zachęcania innych do tworzenia takich grup wsparcia. Niestety, chwilę później wszyscy zostaliśmy odizolowani z powodów epidemiologicznych, co stało się trudnością w realizacji dzieła. Mimo to udało nam się stworzyć jeszcze jedną grupę za sprawą nauczycieli, którzy postanowili „adpotować” dzieci z tańzańskiej wioski Mafinga. Koordynatorami działań tej grupy są p. Jarosław Sekuła i p. Piotr Sołodyna. Dziękujemy za tę inicjatywę!