Trwa rekrutacja do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum!Gorąco zachęcamy osoby chcące zaangażować się w kreowanie towarzyskiego życia szkolnego o zgłaszanie swoich kandydatur do rady. Uczniowie organizują i przygotowują mnóstwo imprez szkolnych, stąd potrzeba ludzi pomysłowych i pełnych energii. Rada SU Gimnazjum ma następujący kształt: 1 Przewodcząca SU, 5 gospodarzy klas i 6 osób wybranych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy pobrać wniosek, wypełnić go i oddać Przewodniczącej (Michalina Urbanowicz 3aG) lub Opiekunowi SU (p. Piotr Sołodyna).

WNIOSEK DO POBRANIA