Dominika Ochalik (3aG) otrzymała tytuł laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki, zajmując 9. miejsce w Polsce. Nauczycielem Dominiki jest p. Dorota Witrykus.