W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (w kalendarzu liturgicznym 25 marca) co roku podejmujemy trudne, ale jak piękne dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W poniedziałek na długiej przerwie odbyło się w kościele klasztornym krótkie czuwanie, podczas którego kilkunastu uczniów złożyli u stóp ołtarza pisemnie deklaracje trwania w tym duchowym wyzwaniu.