W mglisty piątkowy poranek 20 listopada trzy uczennice : Jagoda Porczyńska 2ag, Wiktoria Nowacka 2bg i Michalina Nowosadko 1bLo wraz z opiekunem – p. Jadwigą Leszczyńską-Kazuro udały się do Milicza na Sejmik Ekologiczny Ligi Ochrony Przyrody. Na miejscu  w promieniach jesiennego słońca odbyło się rozdanie nagród zdobytych  w konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody.

Nasze uczennice startowały w konkursie plastycznym , w którym Michalina Nowosadko zajęła 2. miejsce, Wiktoria Nowacka 3. miejsce a Jagoda Porczyńska otrzymała wyróżnienie. Po posiłku przy ognisku, uczestnicy Sejmiku wysłuchali prelekcję  nt. form ochrony krajobrazu. Zwiedzili też „Dom drzewa” i poznali metody pozyskiwania nasion roślin iglastych. (J. Leszczyńska-Kazuro)