W tym roku przebieg Dnia Edukacji Narodowej był dla naszej społeczności szkolnej niezwyczajny, ze względu na obostrzenia sanitarne i sytuację epidemiologiczną w kraju. Niestety, bez tradycyjnej części artystycznej, spotkanie odbyło się przy nieco uszczuplonym programie, a rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Krżiżoka w kościele uniwersyteckim. Bezpośrednio po Eucharystii, wciąż w kościele, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły; po nich siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak, podziękowała gronu pedagogicznemu za wspaniały trud włożony w pracę dydaktyczną i wychowawczą, przyznając przy tym nagrodę dyrektora tym, którzy wyróżnili się najbardziej, czyli s. Katarzynie Niemiec, p. Markowi Pustowarukowi i p. Piotrowi Skowrońskiemu. Także przełożona domu wrocławskiego, s. Joanna Łątka, przekazała nauczycielom i pracownikom szkoły kilka ciepłych słów podziękowania oraz życzeń sukcesów w przyszłej pracy. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie prezentujemy zdjęcia z tej uroczystości.