Obchody Dnia Edukacji Narodowej miały w tym roku innym rytm: tym razem uroczyste spotkanie w auli miało miejsce po południu, po lekcjach.

Słowa podziękowania pedagogom i pracownikom szkoły padały wielokrotnie w trakcie naszej bogatej uroczystości, a życzenia złożyli przedstawicie Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Po nich obejrzeliśmy program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy 4c (i p. Justynę Kostrubies), wspartych przez koleżanki i kolegów z innych klas. W programie artystycznym znalazły się utwory muzyczne i wokalne w wykonaniu Zosi Pająk (4c), Faustyny Kowalik (4b), Oliwii Stefanowskiej (2b), Anastazji Olech (3b) i Teresy Śmidody (3a).

Artystyczne niespodzianki były pięknym prezentem naszych uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły. Po występie głos zabrały, dziękując gronu pedagogicznemu za współpracę i piękne owoce pracy, siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec i siostra przełożona, Kinga Klepek. Ponadto, siostra dyrektor wręczyła nagrody dyrektora wyróżniającym się w ubiegłym roku szkolnym nauczycielom, a byli nimi: p. Joanna Dobiech, s. Paulina Musioł, p. Maria Kuśmierek, p. Dorota Kuźniewska, s. Gertruda Olszowska, p. Piotr Skowroński i p. Piotr Sołodyna. Na koniec spotkania zespół muzyczny, złożony z uczniów i ich lidera, p. Roberta Ruszczaka, wykonał znakomity, żartobliwy utwór muzyczny o gronie pedagogicznym. Występy naszych wszystkich artystów zostały przyjęte przez publiczność bardzo entuzjastycznie.