W tym roku Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego,  przypadł w czasie ferii, dlatego postanowiliśmy go zaakcentować po powrocie z zimowego odpoczynku.
Maturzyści z klasy 4a przygotowali prezentację na temat ważnych zagadnień z nauki o języku – przyda się to nie tylko do powtórek przed majowym egzaminem.
Dzięki uczniom z klasy 1b mogliśmy wziąć udział w grze językowej oraz poznać ciekawą koncepcję komunikacji – „Porozumienie bez przemocy”, autorstwa Marshalla B. Rosenberga. Polega ona na zmianie stylu porozumiewania się z języka szakala, pełnego oceniania, krytykowania i agresji, na język żyrafy, oparty na szczerości, szacunku i otwartości na potrzeby własne i rozmówców. Prezentacji towarzyszył materiał wizualny znajdujący się na jednej z tablic na korytarzu pierwszego piętra. Dzień Języka Ojczystego został przygotowany przy współpracy p. Joanny Dobiech i p. Joanny Gruszczyńskiej.