Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie z okazji Dnia Języka Ojczystego. Zadanie polega na ułożeniu tekstu dyktanda sprawdzającego pisownię partykuły NIE- z różnymi częściami mowy. Tekst powinien liczyć od 120 do 160 słów.
Ponadto ważna będzie ogólna liczba wyrazów z trudnościami ortograficznymi, a także interpunkcja.
Na teksty czekamy do niedzieli 20 lutego włącznie. Można je przysyłać droga mailową na adres: jg.polski.urszu@gmail.com.
Zwycięzców nagrodzimy podczas apelu we wtorek 22 lutego. Liczymy na Waszą kreatywność, która rok temu nas nie zawiodła!
Joanna Dobiech i Joanna Gruszczyńska