Oprócz zrzutów ekranu i innych materiałów graficznych przesłanych nam przez klasy z okazji Dnia Kobiet otrzymaliśmy również dwa filmy – jeden od klasy 1a Liceum, a drugi od klasy 2e. Zapraszamy do obejrzenia!