E-kronika grudnia dostępna na stronie

95

Prezentujemy E-Kronikę grudnia, w której prezentujemy najważniejsze szkolne wydarzenia ubiegłego miesiąca. Link do kroniki znajduje się w menu w kat. „Co się dzieje”. Jej wydrukowana wersja jest prezentowana przy furcie.