Udało się! Po dwóch przerwy w ramach projektu Erasmus+ sześciorgu uczniom z naszej szkoły (a byli to: Marysia Twarda, Zosia Pająk, Misia Zatorska, Andrzej Frączek, Kuba Hanzel, Bartek Szymczyk) udało się wyjechać do Finlandii. W miejscowości Laitila od 8 do 14 maja pod okiem p. Doroty Kuźniewskiej i p. Jarosława Sekuły, nauczycieli z innych państw oraz ekspertów pracowali nad animacjami poklatkowymi w 5-ciu międzynarodowych grupach. Każda z nich zajmowała się innym zagadnieniem dotyczącym influencerów np. powody, dla których ich obserwujemy.

Był to niezapomniany wyjazd pełen nabywania nowych doświadczeń językowych, kulturowych, ale przede wszystkim czas tworzenia i budowania nowych relacji, które mogą przetrwać jeszcze długo po zakończeniu projektu! (Zosia Pająk)

fotografie: Roosa Vilkanen