Tydzień temu grupa zainteresowanych przedmiotem uczniów klasy 3c Liceum wzięła udział w pokazach popularnonaukowych dla uczniów szkół średnich „Fascynująca Fizyka”, organizowanych online przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Pokazy te zostały zrealizowane w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Przygotowane przez prowadzących doświadczenia dotyczyły szeregu zjawisk fizycznych, zarówno prostszych (prawo Bernoulliego, efekty związane z występowaniem próżni), jak i złożonych (proste efekty kwantowe – nadprzewodnictwo)

Ze względu na przeprowadzony podczas pokazów quiz z nagrodami, który wymagał indywidualnego udziału uczniów, skorzystaliśmy z dostępnych w szkole tabletów, co ułatwiło pracę i jednocześnie stało się impulsem do przygotowania “tradycyjnych” zajęć w innej, nowoczesnej formie. Mamy nadzieję, że się to uda w najbliższej przyszłości.

Udział w quizie sprawił uczestnikom wielką frajdę, tym bardziej, że dwoje z nich uzyskało miejsca na podium (drugie i trzecie miejsce), a dwoje innych otrzymało wyróżnienia. Gratulujemy! (fot. s. A. Zbijewska)