Festiwal Serviam jest naszym sposobem na świętowanie wspomnienia św. Anieli Merici (27 stycznia). Festiwal jest dla nas od kilku lat dniem, podczas którego w szczególny sposób staramy się zgłębiać znaczenie idei „serviam”. SERVIAM, czyli „będę służyć”, jest zawołaniem wszystkich szkół Urszulańskich na świecie.

Dzień rozpoczęliśmy świadectwami uczniów, którzy zgodzili się podzielić z koleżankami i kolegami swoim doświadczeniem pracy w wolontariacie. Ochotnicy chodzili po klasach, gdzie zebrani dowiedzieli się, jak można pomagać potrzebującym w wolnym czasie.

W tym roku szkolnym uczestniczymy w projekcie pt. „Z  Serviam przez życie.” Uczniowie poszczególnych klas przygotowują krótkie prezentacje na temat osobowości, które w różny sposób były związane ze środowiskiem szkół urszulańskich. Uczniom klasy 1e Liceum przypadło w udziale  zaprezentowanie osoby lub osób bezpośrednio związanych z naszą szkołą, dla których hasło Serviam nie stało się zwyczajnym napisem pod szkolną tarczą, a czymś wiele więcej, wartością w życiu.  Stąd zaproszenie zostało skierowane do dwóch znakomitych gości – pierwszą z nich była s. Oktawia Kozłowiecka, która była nauczycielem w naszym Liceum przez prawie czterdzieści lat, pracę rozpoczęła w 1968 roku, a zakończyła w 2007. W tym czasie geografii, astronomii, ochronie środowiska i prowadzeniu fakultetu geograficzno-ekonomicznego. Przez cały czas prawy w naszym Liceum Siostra opiekowała się Szkolnym Kołem PCK, z którym przygotowywała cyklicznie niezliczone ilości akcji charytatywnych.

Drugą osobą, którą zaprosiliśmy była p. Agata Wnukiewicz-Kozłowska. Pani Agata Wnukiewicz-Kozłowska rozpoczęła naukę w naszym Liceum we wrześniu 1989 roku, a ukończyła z wyróżnieniem w 1993 roku. Po świetnie zdanej maturze tego samego roku Pani Agata rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam też, pod opieką naukową profesora Jana Kolasy, obroniła pracę magisterską z zakresu międzynarodowej ochrony praw autorskich oraz doktorat na temat eksperymentu medycznego w prawie międzynarodowym i europejskim.  Pani Agata , przez cały swój pobyt w Liceum angażowała się w rozliczne akcje pomocowe, przez co została doceniona przez społeczność szkolną i uhonorowana najwyższym odznaczeniem szkół urszulańskich – Odznaką Serviam. Po skończeniu szkoły często i chętnie wspierała potrzebujących organizując akcje charytatywne, a także dzieliła się wolnym czasem i kompetencjami w środowisku akademickim, z którym związała swoją pracę zawodową.

Oprócz wywiadu ze znakomitymi Gośćmi obejrzeliśmy i posłuchaliśmy zajmującej prezentacji wysłuchania i obejrzenia prezentacji, podczas której dowiedzieliśmy się, w jaki sposób nasze starsze koleżanki, uczennice Liceum z poprzednich dekad, angażowały się w prace społeczne, w jaki sposób starały się  realizować ideę Serviam. Uczennice klasy 1e przestudiowały kroniki Szkolnego Koła PCK i przedstawiły wybrane działania charytatywne z lat 1979-1993.

Wolontariusze, którzy podzielili się swoim doświadczeniem pomagania – Zofia Fankanowska, Klara Przondo, Martyna Stanecka, Maja Filar, Weronika Lis, Julia Daszkiwiecz, Natalia Hojka,  Jakub Wojsławski,  Magdalena Bełkot, Marlena Grabowiecka, Natalia Poźniak,  Milena Orłowska. Pracę ich koordynowała s. Katarzyna Niemiec.

Uczniowie, którzy przygotowali Festiwal Serviam: Marysia Makołajczak, Maja Matusik, Milena Cygal, Julia Cwynar, Milena Majkut, Katarzyna Pieprzyk i Sebastian Prestini oraz p. Piotr Sołodyna i s. Paulina Musioł.