27.06.2014. Po Mszy św. pod przewodnictwem naszego szkolnego kapelana, ks. Grzegorza, udaliśmy się do auli, by pozwolić rokowi szkolnemu 2013/2014 wyczerpać się, ku uciesze wypełniających pomieszczenie uczennic i nauczycieli. Były podziękowania, były kwiaty, przemowy, wręczono nagrody i wyróżnienia najwybitniejszym z naszych uczennic - podniosły nastrój i skupienie.

Musimy odnotować kilka bardzo ważnych wydarzeń, które miały miejsce podczas tej uroczystości. Po pierwsze przyznano honorową Odznakę Serviam dla prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, wychowanki Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego, wybitnej i zasłużonej dla naszej szkoły I Polskiego Stowarzyszenia BYŁYCH WYCHOWANEK URSZULAŃSKICH. Odznakę przyznaje się nie tylko kończącym naukę w polskich liceach Urszulańskich, lecz także wychowankom, którzy swoją postawą na co dzień dają świadectwo ideałom zawartym w zawołaniu "Serviam".

Innym istotnym punktem programy było podziękowanie kończącym pracę w naszej szkole: p. Annie Janickiej, odchodzącej na emeryturę, która pracował w Liceum od 2001 roku, p. Jadwidze Bednarz, także odchodzącej na emeryturę, która pracowała w Liceum od 1997 roku i p. Ewelinie Kozioł, która pracowała zastępując p. Annę Przybylską prze ostatnie pół roku.

Najbardziej zaskakujące pożegnanie przyszło jednak na koniec - dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w Poznaniu od nowego roku będzie realizować swoją posługę urszulańską Siostra Dyrektor, Blandyna Boch, kończąc w ten sposób okres czteroletniego zarządzania naszą szkołą. Specjalnie dla siostry uczennice przygotowały krótki program artystyczny, będący wyrazem wdzięczności za trud i zaangażowanie włożone w pracę, a szczególnie w przełomowe dla naszej szkoły śmiałe decyzje o utworzeniu zespołu szkół i wprowadzenia koedukacji w Gimnazjum i Liceum. W programie artystycznym zawarto krótkie przedstawienie przygotowane przez klasę pierwszą Gimnazjum, występ chóru szkolnego Serioso_Giocoso oraz układ choreograficzny pierwszoklasistek z Liceum. Do podziękowań dołączyli się także rodzice i absolwentki Liceum.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć