Prof. Krzysztof Szwagrzyk jest członkiem Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Instytucie Pamięci Narodowej. Prowadził prace ekshumacyjne min. na cmentarzu przy ul. Osobowickiej, gdzie zostali pochowani członkowie niepodległościowego podziemia. Obecnie uczestniczy w pracach na tzw. "Kwaterze Ł" w Warszawie.

Mieliśmy dzisiaj przyjemność gościć Profesora, który w wypełnionej po brzegi auli opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z wykonywaną pracą, która dla naukowców jego zaangażowania i ludzi z nimi współpracujących staje się misją życiową. Po krótkim wykładzie, wysłuchanym przez zebranych w najwyższym skupieniu, zgromadzona młodzież zadawała prelegentowi pytania, mnóstwo pytań.

Spotkanie z prof. Szwagrzykiem było kolejną debatą historyczną przygotowywaną we współpracy z Gimnazjum nr 29. Stąd dzisiejszy wykład był także okazją do zaproszenia młodych z tego gimnazjum, którym dziękujemy za tłumne przybycie w towarzystwie wychowawców.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć