w sobotę 20 czerwca dziewczyny z 3 gimnazjum (L.Malczyk, J.Ryszczyk, J.Rakoczy, E.Wróblewska, W.Zielińska) zakończyły zajęcia laboratoryjne na PWr w ramach projektu edukacyjnego Młody chemik eksperymentuje". Na zajęcia chodziły przez cały rok, samodzielnie wykonywały pracę badawczą, przygotowywały sprawozdania, prezentacje, postery naukowe, pisały kolokwia. Na uroczystym zakończeniu były władze Wydziału Chemicznego PWr m.in. prof Andrzej Trochimczuk (dziekan wydziału), prof. Piotr Drożdżewski (prodziekan), dr Zygmunt Sadowski (prezes wrocławskiego oddziału PTCh). Dzieczyny wysłuchały wykładu plenarnego prof. Bogdana Szczygła o powłokach metalowych, a także obejrzały prezentację swoich kolegów o chemicznym kameleonie. O realizacji projektu mówili pani mgr Krystyna Gans i pan dr Tomasz Chmielewski. Dziewczyny były również na sesji posterowej, a następnie otrzymały zaświadczenia o ukończeniu zajęć, które wręczał im dziekan, prof. Trochimczuk. Następnie były zaproszone na poczęstunek w gmachu głównym politechniki. Dziewczynom towarzyszyła p. Małorzata Wróblewska, szkolny koordynator projektu.

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć

>