Przychodzi w życiu naszego Gimnazjalisty czas, kiedy rusza na zajęcia do laboratorium na Wydziale Chemii na UWr. We wtorek klasa 2bG uczestniczyła w bardzo ciekawych zajęciach, na które młodzi udali się z p. Małgorzatą Wróblewską, nauczycielem chemii.