Siatkówka będzie dyscypliną sportową, która została wybrana na rozgrywki wiosenne. Podczas głosowania przeprowadzonego przed feriami uczniowie większością głosów wskazali na swój wybór, jednocześnie eliminując koszykówką i unihokej. Zgłoszenia zespołów klasowych chcących rywalizować w marcu należy zgłosić na specjalnym formularzu do Przewodniczącego SU do 21 lutego.

Rozgrywki  – formularz