Nadchodzi najwyższy czas na przedstawienie urszulańskiej społeczności szkolnej, a naszą tradycyjną prezentację chcemy zacząć od drogich nauczycieli. Zapraszamy do menu LUDZIE, gdzie w zakładce NAUCZYCIELE zapoznamy się z fotografią wykonaną podczas pierwszej rady pedagogicznej, imionami i nazwiskami oraz z przydziałem funkcji poszczególnych członków rady pedagogicznej.