Przygotowujemy się do I Dnia Naukowca. W związku z tym uczniowie odwiedzają wykładowców uniwersyteckich, aby przeprowadzić wywiady, które obejrzymy w poniedziałek. Dotychczas mieli przyjemność spotkać się z prof. dr. hab. Leszkiem Berezowskim na Instytucie Filologii Angielskiej UWr, prof. dr hab. Robertem Kołodziejem na  Instytucie Historycznym UWr oraz dr. hab. Pawłem Woźny na Wydziale Informatyki i Matematyki UWr. Czy profesor może być kiepskim uczniem w szkole średniej? Czy fajnie jest być profesorem? Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszymy już wkrótce! Dzień Naukowca pomagają przygotować uczniowie klasy 3e.