Już za tydzień (6 listopada) będziemy uczestniczyć w II Dniu Paszportów, bardzo ciekawej inicjatywie organizowanej przez Wrocławskie Centrum Informacji Społecznej i władze miasta. Przypomnijmy, jest to drugie takie wydarzenie, w którym będziemy czynnie brać udział. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, uczniowie naszej szkoły będą (jako wolontariusze) pomagać organizować stoiska przy współpracy z konsulatami kliku państw, a także uświetniać program dnia występami naszych trzech zespołów muzycznych.

W tym roku w wydarzeniu weźmie udział znacznie więcej szkół, stąd zmiana jego miejsca na Stadion Miejski. Dzisiaj grupa naszych wolontariuszy udała się na al. Śląską, aby zapoznać się z terenem oraz wziąć udział w krótkim szkoleniu. Koordynatorami pracy z ramienia naszej szkoły są p. Hubert Kastelik, p. Magdalena Krakowska i p. Robert Ruszczak.