Cieszymy się, że mogliśmy znowu spotkać się po wakacjach, pełni entuzjazmu, z nowym zapasem sił, gotowi na nowe wyzwania. Dzisiejsze rozpoczęcie roku szkolnego, oficjalnie ogłoszone podczas uroczystości w auli szkolnej przez siostrę dyrektor, Zuzannę Filipczak, to otwarcie nowego etapu w życiu dla uczniów dla trzech klas licealnych. Tyle bowiem młodzieży zdecydowało się kontować swoją naukę w naszej szkole, uprzednio z sukcesem przechodząc proces rekrutacji.

Dzisiejsza uroczystość miała trzy odsłony – rozpoczęliśmy ją Mszą św. pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Krziżoka, po niej udaliśmy się do auli szkolnej, gdzie zostaliśmy przywitani przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i władz szkolnych, po czym uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

Pierwszy dzień w szkole upływa pod znakiem ponownych, powakacyjnych spotkań. Jutro cała szkoła rozpocznie prawdziwie rok szkolny – z dzwonkami na przerwy i lekcje.