Po dwóch miesiącach wakacji spotykaliśmy się wypoczęci, aby zainaugurować w kościele akademickim (pw. św. Imienia Jezus) kolejny rok szkolny. Kościół był wypełniony po brzegi, a pierwszy dzień w szkole był szczególny dla naszych pierwszoklasistów, których w tym roku przyjęliśmy prawie dziewięćdziesięciu. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Arkadiusz Krżiżok, proboszcz parafii i przyjaciel szkoły.

Podczas oficjalnej części uroczystości w auli szkolnej, po powitaniu gości przez uczniów Samorządu Uczniowskiego, głos zabrała nowa siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec i nowa siostra przełożona, Kinga Klepek, które przywitały uczniów po wakacjach i życzyły pomyślności w nowych wyzwaniach. Siostra dyrektor powitała także nowych nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczną pracę w naszej szkole (przedstawiliśmy ich w relacji z rady pedagogicznej). Na zakończenie wychowawcy klas pierwszych oprowadzili swoich nowych wychowanków po szkole.