W dniu 15 kwietnia odbył  się w kościele św. Jadwigi IV MARATON CZYTANIA BIBLII. Organizatorami tego wydarzenia było  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana Oddział Okręgowy we Wrocławiu oraz  Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej. Maraton rozpoczął się NABOŻEŃSTWEM SŁOWA BOŻEGO, któremu przewodniczył  ks. kpt. Maksymilian Jezierski, następnie czytano na głos księgi: List św. Pawła do Rzymian oraz Księgę Wyjścia,
które stanowiły zakres merytoryczny tegorocznego Konkursu Biblijnego. Każdy z uczestników, wśród których były również siostry oraz uczniowie naszej szkoły, czytał Pismo św. około 15 min., a lektura trwała  do momentu przeczytania całości ksiąg, w tym roku do godz. 22:30. Cieszymy się, że dzięki tej inicjatywie możemy wypełnić  przestrzeń i czas kilkugodzinnym czytaniem i słuchaniem Słowa Bożego, bo jak mówi św. Paweł,  „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś , co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Kolejny Maraton Biblijny już w przyszłym roku – zapraszamy!