Nasi najzdolniejsi uczniowie zostali uhonorowani stypendium Prezesa Rady Ministrów – serdeczne gratulacje! W tym roku swoją ciężką pracą zaszczytu tego dostąpili Jakub Hanzel z klasy 2b Liceum oraz Dawid Mazur z klasy 3e Liceum. Na porannym apelu siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec, wręczyła chłopakom akty nadania stypendium. Życzymy powodzenia w dalszej nauce!