Co roku bierzemy udział w bardzo ciekawej inicjatywie czytelniczej. Wraz z ponad 400 tys. uczniami w całej Polsce gromadzimy się by w tym samym momencie, ustawieni przed obiektywem aparatu, pokazać, że z czytaniem jesteśmy za pan brat. Organizatorem akcji jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole” wraz z bibliotekami i szkołami. Szczegóły znajdziemy się na stronie www.czytamy.org.